lool sevgiliye aşkın diliAşk kelimelerle anlatılamayacak, anlam kazanamayacak bir soyutluğa sahiptir. Bunun içindir ki yüzyıllardır hakkında yazılmayan da, yazmayan da kalmadı, ancak hiç biri kendi başına aşkı kavrayacak boyuta ulaşamadı. Aşıkların kendilerini ifade etme arzuları ve çabaları, günümüze kadar pek çok muhteşem sanat eserinin ortaya çıkmasına ve pek çok etkileyici yaşam hikayesine neden oldu. Masallar, oyunlar, danslar, romanlar, şiirler, şarkılar ve aklımıza gelebilecek her türlü ifade biçimi aşkı atlatmaya çabaladı.Aşk bazen bir bakışla, bazen binlerce satırla, bazense sonsuz bir sessizlikle konuşur. Bir kıymet, bir güç ya da bir çare bulmaya çalışır. Aşk en değerli hali ile sevilene ulaşmanın yolunu arar. Bazen başarılır bazense bu uğurda helak olup kaybolunur.Aşkın dili şiir derken kastımız, şiirin aşk gibi sonsuzlukta sessizliğin harfleri ile konuştuğunu, geniş anlamları sihirli bir şekilde birkaç kelime ile sunabildiğidir. Aşk ve şiir aynı sihre sahiptirler. Aynı şeyler ile farklı ruhların derinliklerine çok güçlü bir şekilde hükmedebilirler. Bu sihir akıl dünyası ile anlaşılamayacak bir yapıdadır.İşte bu nedenledir ki şiirin büyüsüne kadınlar, aşkın büyüsüne erkekler kapılır. Aşk sihirli bir andır, şiir bu anları anlatır. Kadın sihri yayan, erkekse bu sihre kapılandır. Kadınlar anlayan, erkekler anlatan taraftadır. Kadınlar aşk olunan erkekler aşktan yanan taraftadır. Çünkü ruhun karmaşık ve soyut dili kadınların, aklın yalın ve anlaşılır dili erkeklerin ana dilidir.Kadınlar anladıklarını anlatamama, erkeklerse anlattıklarını anlamama durumundadırlar.

Şiir aşkın dilidir; Erkekler tarafından yazılıp, kadınlar tarafından okunan…

 

Advertisements